Gratis Spil BOOM’er her i 2021

Som udvikler, der arbejder på fuld tid med at udvikle gratis spil, er det af min interesse at skrive her på Medium, omkring hvad jeg ser foregår i den interessante gratis spilindustri, der har vokset støt gennem de seneste adskillige år.

I mit sidste blogindlæg talte jeg om det andet gratis spil udtryk “Hyper-casual” og hvordan det gælder for gratis onlinespil. Det er en ny undergenre af gratis gameplay, der er fokuseret på at få spillere tilsluttet på mindre end to minutter

Denne tendens kan ses med succesen med flere af de bedste gratis spil som Flappy Bird, Crossy Road…

Joakim O. Rasmussen

I work as Casual Games developer at a large Danish Casual Gaming website (BOOM.DK) - Here I use my creativity and imagination to develop cool games.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store